bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronach BIP Stowarzyszenia Więź

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans "Więź"

Adres siedziby:
Ul. Arkońska 17 - 18
71-470 Szczecin

www.wiez.org.pl
wiez@wiez.org.pl

Biuro czynne we wtorki i czwartki
w godzinach 15.00 - 19.00 za wyjątkiem świąt


Numer KRS: 0000 185 565
Numer NIP: 955 20 84 844
Numer REGON: 812664881


Konto bankowe:
PKO BP S.A.II O / Szczecin
76 1020 4795 0000 9602 0078 8513

Wyciąg z rejestru Krajowego Rejestru Sądowego


Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź”
powstało z inicjatywy członków rodzin osób chorych psychicznie przy wsparciu zaprzyjaźnionych ludzi dobrej woli. Do Krajowego Rejestru Sądowego zostało wpisane 8 stycznia 2004 r.

Natomiast w grudniu 2010 roku Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki darowanemu 1% możemy realizować najważniejszy cel statutowy, jakim jest niesienie pomocy osobom chorującym psychicznie oraz ich rodzinom i opiekunom.

AktualnościOpublikował: Liliana Chudzik
Publikacja dnia: 03.08.2015
Podpisał: Liliana Chudzik
Dokument z dnia: 02.08.2015
Dokument oglądany razy: 23 717